15.12.2012

Rally-Toko

Harmin ensimmäiset Rally-Toko kisat 15.12.2012.
Pisteet 71/100 virhepisteet 29
-20 virhepistettä väärin suoritetusta liikkeestä
-6 virhepistettä Ohjaajavirhe
-3 virhepistettä Puutteellinen yhteistyö ja koskettaa/nuuskii kylttiä

Eli rimaa hipoen saatiin ensimmäisestä kokeesta tulos. Jos ens kerralle opettelis ne puuttuvat
liikkeet ja keskittys paremmin omiin ja koiran tekemisiin. :D
Tuomarin kommentit kokeesta: rauhallista, miellyttävä, hyvä kontakti
Aika: 2 min 09sek.

31.10.2012

28.10.2012 Harmi MH-testi tulos

       

1a. KONTAKTI Tervehtiminen
Torjuu kontaktia, murisee taiyrittää purra
Välttää kontaktia, väistää
Hyväksyy kontaktin vastaamatta siihen, ei väistä
Ottaa itse kontaktia tai vastaasiihen
Mielistelevä kontaktinotossa,hyppii, vinkuu, haukkuu, jne.

1b. KONTAKTI
Yhteistyö
Ei lähden vieraan ihmisen mukaan / Ei kokeilla
Lähtee mukaan haluttomasti
Lähtee mukaan, mutta ei olekiinnostunut TO:sta
Lähtee mukaan halukkaasti,kiinnostuu TO:sta
Lähtee mukaan hyvin innokkaasti, erittäin kiinnostunut TO:sta

1c. KONTAKTI
Käsittely
Torjuu murisemalla ja/tai yrittää purra
Väistää tai hakee tukea ohjaajasta
Hyväksyy käsittelyn
Hyväksyy ja ottaa kontaktia
Hyväksyy ja vastaa liioitellulla kontaktilla

2a. LEIKKI 1Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

2b. LEIKKI 1Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineenvauhdista
2c. LEIKKI 1Puruote ja taisteluhalu
Ei tartu esineeseen
Tarttuu viiveellä - irrottaa/pitää, ei vedä vastaan
Tarttuu, vetää vastaan, muttairrottaa ja tarttuu uudestaan/Korjailee otetta

Tarttuu heti koko suulla, vetäävastaan kunnes TO irrottaa
Tarttuu heti koko suulla, vetäätempoo, ravistaa - kunnes TOirrottaa
3a. TAKAA-AJO
Ei aloita
Aloittaa, mutta keskeyttää
Aloittaa etenemisen hitaasti,voi lisätä vauhtia, seuraa koko matkan saalista
Aloittaa kovalla vauhdilla päämäärähakuisesti, pysähtyy saaliille

Aloittaa heti kovalla vauhdillajuosten saaliin ohi, voi kääntyä saaliille
3b. TARTTUMINEN
Ei kiinnostu saaliista/Ei juokse perään
Ei tartu, nuuskii saalista
Tarttuu saaliiseen epäröidentai viiveellä
Tarttuu heti saaliiseen, muttairrottaa
Tarttuu heti saaliiseen, pitää sitä suussaan vähintään 3 sekuntia

4. AKTIVITEETTITASO
Tarkkailematon, kiinnostumaton, passiivinen
Tarkkailevainen, rauhallinen, voi istua, seistä tai maata
Tarkkailevainen ja enimmäkseen rauhallinen, yksittäisiä toimintoja
Tarkkailevainen, toiminnot tairauhattomuus lisääntyy vähitellen

Toiminnot vaihtelevat nopeasti osion aikana/ Rauhaton koko ajan
5a. ETÄLEIKKI Kiinnostus
Ei kiinnostu avustajasta
Tarkkailee avustajaa, välillä taukoja
Kiinnostunut avustajasta, seuraa ilman taukoja
Kiinnostunut avustajasta, yksittäisiä lähtöyrityksiä
Erittäin kiinnostunut avustajasta, toistuvia lähtöyrityksiä

5b. ETÄLEIKKI Uhka/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. osassa
Osoittaa yksittäisiä (1-2) uhkauseleitä osion ensim. tai toisessa osassa
Osoittaa useampia uhkaus-eleitä osion ensim. osassa
Osoittaa useampia uhkauseleitä osion ensim. ja toisessa osassa.

5c. ETÄLEIKKI Uteliaisuus
Ei saavu avustajan luo
Saapuu linjalle aktiivisen avustajan luo
Saapuu piilossa olevanpuhuvan avustajan luo

Saapuu avustajan luo epäröiden tai viiveellä
Saapuu avustajan luo suoraan ilman apua
5d. ETÄLEIKKI Leikkihalu
Ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - voi tarttua varovasti,mutta ei vedä
Tarttuu, vetää vastaan, voi irrottaa ja tarttua uudelleen

Tarttuu, vetää vastaan, ei irrota
5e. ETÄLEIKKI  Yhteistyö
Ei osoita kiinnostusta
Kiinnostuu, mutta keskeyttää
On kiinnostunut leikkivästäavustajasta
Kiinnostunut leikkivästä sekä passiivisesta avustajasta
Houkuttelee myös passiivistaavustajaa leikkimään

6a. YLLÄTYS
 Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan haalarista

Pakenee enintään 5 metriä
Pakenee enemmän kuin 5 metriä
6b. YLLÄTYS Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja hyökkäyksiä, voi purra

6c. YLLÄTYS
 Uteliaisuus
Menee haalarin luo, kun se onlaskettu maahan/Ei mene ajoissaMenee haalarin luo, kun ohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa
Menee haalarin luo, kun ohjaaja seisoo sen edessä
Menee haalarin luo, kun ohjaaja on edennyt puoliväliin

Menee haalarin luo ilmanohjaajan apua
6d. YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumisnopeuden vaihtelua tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohituskerran jälkeen
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
6e. YLLÄTYS Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta haalariin
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee haalaria väh. kahdella ohituskerralla
Puree haalaria tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree haalaria tai leikkii sen kanssa väh. kahdella ohituskerralla
7a. ÄÄNIHERKKYYS Pelko
Ei pysähdy tai pysähtyy nopeasti
Kyykistyy ja pysähtyy
Väistää kääntämättä pois katsettaan
Pakenee enintään 5 metriä

Pakenee enemmän kuin 5 metriä
7b. ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus
Ei mene katsomaan
Menee räminälaitteen luo kunohjaaja puhuu kyykyssä ja houkuttelee koiraa

Menee räminälaitteen luo kunohjaaja seisoo sen vieressä
Menee räminälaitteen luo kun ohjaaja on edennyt puoliväliin
Menee räminälaitteen luo ilman apua
7c. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä pelko
Ei minkäänlaisia liikkumis-nopeuden vaihteluita tai väistämistä
Pieni niiaus tai liikkumisnopeuden vaihtelu jollain ohituskerralla
Pieni niiaus tai nopeudenvaihtelu kerran, pienenee toisen ohitus- kerran jälkeen
Niiaus tai nopeuden vaihtelu samanlaisina vähintään kahdella ohituskerralla

Voimakas pelko, voi lisääntyä jokaisella ohituskerralla
7d. ÄÄNIHERKKYYS
Jäljellejäävä kiinnostus
Ei osoita kiinnostusta räminälaitetta kohtaan
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta yhdellä ohituskerralla
Pysähtyy, haistelee tai katselee laitetta väh. kahdella ohitus- kerralla
Puree laitetta tai leikkii sen kanssa, kiinnostus vähenee

Puree laitetta tai leikkii sen kanssa väh. Kahdella ohituskerralla
8a. AAVEET
Puolustus/aggressio
Ei osoita uhkauseleitä
Osoittaa yksittäisiä uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä
Osoittaa useita uhkauseleitä ja muutamia hyökkäyksiä

Osoittaa uhkauseleitä ja useampia hyökkäyksiä
8b. AAVEET
Tarkkaavaisuus
Yksittäisiä vilkaisuja, ja sen jälkeen ei kiinnostusta/Ei kiinnostu lainkaan
Katselee aaveita silloin tällöin
Tarkkailee aaveita, pitkiä taukoja, kumpaakin puolet ajasta tai koko ajan toista

Tarkkailee aaveita, lyhyitä taukoja
Tarkkailee molempia aaveita koko osion ajan
8c. AAVEET
Pelko
On ohjaajan edessä tai sivulla
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, pientä välimatkanottoa
On enimmäkseen ohjaajan edessä tai sivulla, vaihtelee paon ja kontrollin välillä

On enimmäkseen ohjaajan takana, vaihtelee paon ja kontrollin välillä
Peruuttaa enemmän kuin taluttimen mitan tai lähtee paikalta / Pakenee
8d. AAVEET
Uteliaisuus
Menee katsomaan, kun ohjaaja on ottanut avustajalta hupun pois / Ei mene ajoissa
Menee katsomaan, kun ohjaaja puhuu avustajan kanssa ja houkuttelee koiraa

Menee katsomaan, kun ohjaaja seisoo avustajan vieressä
Menee katsomaan, kun ohjaaja on edennyt puoleenväliin
Menee katsomaan ilman apua
8e. AAVEET
Kontaktinotto aaveeseen
Torjuu kontaktia/Ei mene ajoissa
Hyväksyy avustajan tarjoaman kontaktin, mutta ei vastaa siihen

Vastaa avustajan tarjoamaankontaktiin
Ottaa itse kontaktia avustajaan
Innostunutta kontaktinottoaavustajaan, esim. hyppii tai vinkuu
9a. LEIKKI 2
Leikkihalu
Ei leiki - ei osoita kiinnostusta
Ei leiki - osoittaa kiinnostusta
Leikkii - aktiivisuus lisääntyy/vähenee
Leikkii - aloittaa nopeasti ja on aktiivinen
Leikkii - aloittaa erittäin nopeasti ja on hyvin aktiivinen

9b. LEIKKI2
Tarttuminen
Ei tartu esineeseen
Ei tartu, nuuskii esinettä
Tarttuu esineeseen viiveellä tai etuhampailla

Tarttuu heti koko suulla
Tarttuu heti, nappaa esineenvauhdista
10. AMPUMINEN
Ei häiriinny, havaitsee nopeasti ja sen jälkeen täysin välinpitämätön
Häiritsevyys lisääntyy leikin/passiivisuuden aikana, sen jälkeen välinpitämätön
Kiinnostuu laukauksista, yleisöstä tms, mutta palaa leikkiin/passiivisuuteen
Keskeyttää leikin/ passiiv., lukkiutuu yleisöä, laukauksia tms kohden, ei palaa leikkiin/passiivisuuteen
Häiriintynyt, pelokas / Yrittää paeta /Ohjaaja luopuu ampumisesta